Show simple item record

Disseny i validació d’un qüestionari de satisfacció d’activitat esportiva en centres penitenciaris

dc.contributor.authorOrtega Vila, Gema
dc.contributor.authorAbad Robles, Manuel Tomás 
dc.contributor.authorGiménez Fuentes-Guerra, Francisco Javier 
dc.contributor.authorDurán González, Luis Javier
dc.contributor.authorFranco Martín, Jorge
dc.contributor.authorJiménez Sánchez, Ana Concepción
dc.contributor.authorRobles Rodríguez, José 
dc.date.accessioned2018-06-19T10:11:14Z
dc.date.available2018-06-19T10:11:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationOrtega Vila, G., Abad Robles, M.T., Giménez Fuentes-Guerra, Fr.J., Durán González, L.J., Franco Martín, J., Jiménez Sánchez, A.C., Robles Rodríguez, J.: "Design and validation of a satisfaction questionnaire with sports programmes in penitentiaries". Apunts. Educación Física y Deportes. Nº 131, 1r trimestre (gener-març), pàg. 21-33, (2018). ISSN 1577-4015es_ES
dc.identifier.issn1577-4015
dc.identifier.issn2014-0983 (electrónico)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10272/14928
dc.description.abstractThe purpose of this study was to design and validate a satisfaction questionnaire with the inmates at penitentiaries where the Real Madrid Foundation carries out sports programmes. The questionnaire was analysed quantitatively and qualitatively by a group of 11 expert judges. The validity of the content was studied through Aiken’s V coefficient and the coefficient of variation. The reliability was evaluated by analysing the internal consistency using the Cronbach’s alpha method (0.928), and the test-retest reliability was tested using the intraclass correlation coefficient 0.957 (p<0.01). The questionnaire showed sufficient properties to be considered a valid, reliable tool for studying and analysing the inmates’ degree of satisfaction with the sports programmes carried out by the Real Madrid Foundation.es_ES
dc.description.abstractL’objectiu d’aquest treball va ser dissenyar i validar un qüestionari de satisfacció dels interns dels centres penitenciaris en els quals la Fundació Real Madrid desenvolupa programes esportius. El qüestionari va ser analitzat quantitativament i qualitativa per un grup d’11 jutges experts. Es va estudiar la validesa de contingut a través del coeficient V d’Aiken i el coeficient de variació. Es va avaluar la fiabilitat analitzant la consistència interna pel mètode de l’a de Cronbach (0.928) i la fiabilitat test-retest utilitzant el coeficient correlació intraclasse 0.957 (p < 0.01). El qüestionari reuneix suficients propietats per ser considerat una eina vàlida i fiable per estudiar i analitzar el grau de satisfacció dels interns amb els programes esportius duts a terme per la Fundació Real Madrid.es_ES
dc.languagecat
dc.language.isoenges_ES
dc.publisherInstitut Nacional d´Educació Física de Catalunya (INEFC)es_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subject.otherPrisones_ES
dc.subject.otherSportes_ES
dc.subject.otherSpecial populationses_ES
dc.subject.otherPresóes_ES
dc.subject.otherEsportes_ES
dc.subject.otherPoblacions especialses_ES
dc.titleDesign and validation of a satisfaction questionnaire with sports programmes in penitentiarieses_ES
dc.titleDisseny i validació d’un qüestionari de satisfacció d’activitat esportiva en centres penitenciaris
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España

Copyright © 2008-2010. ARIAS MONTANO. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
Contact Us | Send Feedback |