Show simple item record

dc.contributor.authorPérez Cebada, Juan Diego 
dc.date.accessioned2015-06-16T12:25:54Z
dc.date.available2015-06-16T12:25:54Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationPérez Cebada, J.D.: "La internacionalització dels problemes de contaminació minera : el Canadà durant la primera part del segle XX". Recerques. Història, Economia, Cultura. Nº 57, págs. 25-48, (2008). ISSN 0210-380Xen_US
dc.identifier.issn0210-380X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10272/10828
dc.description.abstractL’article analitza els efectes socials i econòmics dels episodis de contaminació minera més greus ocorreguts al Canadà en la primera meitat del segle XX i s’aborden els diferents aspectes del problema de la contaminació minera (legal, científic, tècnic, polític i econòmic), la resolució del qual va sorgir d’una complexa barreja d’experiències pròpies i alienes. La tardana incorporació de les conques mineres canadenques a les xarxes de comerç mundial i el pes del sector miner en l’economia nacional i internacional a partir de final del segle XIX confereixen un especial interès a aquest cas.en_US
dc.description.abstractThe article studies the social and economic effects of the worst episodes of mining pollution in Canada during the first half of the twentieth century and looks at the various aspects of the problem of mining pollution (legal, scientific, technical, political, and economic), the solution of which was the outcome of a complex mixture of experiences, both domestic and alien. The late incorporation of the Canadian mining basins to world trade networks and the weight of the mining sector in the national and international economy from the late nineteenth century onward confer special interest to this particular case.en_US
dc.language.isocaten_US
dc.publisherUniversitat de Valènciaen_US
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subject.otherContaminació mineraen_US
dc.subject.otherConflictes mediambientalsen_US
dc.subject.otherFoneria trailen_US
dc.subject.otherContaminació històrica en perspectiva internacionalen_US
dc.subject.otherMining pollutionen_US
dc.subject.otherEnvironmental conflictsen_US
dc.subject.otherTrail smelteren_US
dc.subject.otherInternational perspectives on the history of pollution.en_US
dc.titleLa internacionalització dels problemes de contaminació minera : el Canadà durant la primera part del segle XXen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España

Copyright © 2008-2010. ARIAS MONTANO. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
Contact Us | Send Feedback |